Welke rechten heeft een zwakke weggebruiker?

Posted on June 25, 2015 in Algemeen by

fietserZwakke weggebruiker is een ruim begrip. Je zou kunnen zeggen dat eenieder die zich op de openbare weg bevindt en niet zelf het stuur van een motorrijtuig in handen heeft tot zwakke weggebruiker wordt gerekend. Denk hierbij maar aan voetgangers, fietsers, duorijders op de motor- of bromfiets, medepassagiers in een auto en inzittenden in een bus of tram. Volgens de Belgische wet hebben alle zwakke weggebruikers recht op vergoeding van de schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel. De schuldvraag speelt hierbij geen rol.

Een voorbeeld:

Een voetganger steekt buiten het zebrapad onoplettend de weg over en wordt door een auto aangereden. Indien de voetganger lichamelijk letsel oploopt zullen alle kosten automatisch door de verzekeringsmaatschappij van het voertuig worden vergoed (wettelijk aansprakelijkheidsbeding). Ook al treft de bestuurder totaal geen blaam, en kon er niets gedaan worden om de aanrijding te voorkomen.

Wat gebeurt er in dit geval met de mogelijke schade aan de auto? Hiervoor is de voetganger, als veroorzaker van het ongeval, wel zelf aansprakelijk. In de meeste gevallen zal dit door diens persoonlijke familiaire verzekering worden gedekt.

Welke kosten krijgen zwakke weggebruikers vergoedt?

In de wet wordt het begrip ‘schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel of overlijden’ ruim geïnterpreteerd. De zwakke weggebruiker maakt aanspraak op vergoeding van:

  • Eventuele overlijdenskosten (uitgekeerd aan de nabestaanden).
  • Directe medische kosten, waaronder ziekenhuis opname, dokterskosten en medicijnen.
  • Directe schade aan functionele prothesen (kunstbeen, kunstgebit, bril, gehoorapparaat, e.d.)
  • Indirecte schade als gevolg van tijdelijke of blijvende invaliditeit.
  • Loonverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Worden zwakke weggebruikers afdoend vergoedt

De directe kosten vormen bij verkeersongevallen waar zwakke weggebruikers betrokken zijn meestal geen probleem. De verzekeraar zal de rekeningen van het ziekenhuis en de artsen doorgaans probleemloos betalen. Bij het vergoeden van indirecte kosten als gevolg van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid leidt het vaak wel tot een juridisch geschil (rechtszaak). Indirecte schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel is in de praktijk meestal lastig te berekenen en te bewijzen.

Please give us your valuable comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>