Wat moet je doen bij een verkeersongeval?

Posted on July 2, 2015 in Algemeen by

ongevalHet is belangrijk om bij een verkeersongeval niet verward te reageren maar het hoofd koel te houden. Ga na als er gewonden zijn in je eigen auto of in het voertuig waarmee je in botsing bent gekomen. Als dat het geval is bel dan het ambulance noodnummer 100, of het politie noodnummer 101 zodat zij de hulpdiensten kunnen verwittigen.

Moet je de politie inschakelen bij een verkeersongeval?

Indien er bij een aanrijding sprake is van dusdanig persoonlijk letsel dat een ziekenwagen of MUG eraan te pas moet komen is de aanwezigheid van de politie ook verreist. De afhandeling van het ongeval zal in dit geval door de wetsdienaren gecoördineerd worden.

Wanneer er bij een aanrijding slechts sprake is van materiële schade en/of licht persoonlijk letsel hoeft de politie niet verwittigd te worden. Je mag de zaak persoonlijk met de tegenpartij afhandelen, indien die er open voor staat. Let hierbij wel goed op het volgende:

  • Als de tegenpartij toerekeningsvatbaar is (niet zwaar onder invloed van alcohol of drugs)
  • Als de tegenpartij relatief betrouwbaar overkomt
  • Als de verzekeringspapieren van de tegenpartij in orde zijn

Bij twijfels, of indien er geen duidelijke overeenstemming bereikt kan worden over de schuldvraag, kun je het beste alsnog de politie inschakelen. Ook met de politie aanwezig kan er een onderlinge regeling worden uitgewerkt. Wees er wel van bewust dat aanrijdingen zonder persoonlijk letsel niet als hoogste prioriteit worden aangetekend door de politie. Je zult dus even moeten wachten voordat deze ter plaatse is.

Hoe kun je een verkeersongeval onderling regelen

Het kan voorkomen dat de materiële schade bij een aanrijding gering is. Indien jij de veroorzaker bent maar de verzekering niet wenst aan te spreken (vanwege de bonus malus) kun je aangeven dat het herstel van het voertuig van de tegenpartij op jouw kosten mag worden uitgevoerd. Omgekeerd kun je ook hetzelfde voorstel van de andere partij accepteren. Neem in dat geval naast de persoonsgegevens van de bestuurder toch ook de gegevens van het voertuig en de verzekeringspolis op. Je weet maar nooit.

Indien de veroorzaker (jij of de tegenpartij) gebruik gaat maken van de verzekering om de schade te dekken komt het aanrijdingsformulier (ongevallenformulier) in beeld. Voor de gehele Europese Unie geldt een standaard formulier welke het Europees aanrijdingsformulier wordt genoemd. Neem de tijd om het formulier zo gedetailleerd en objectief mogelijk in te vullen. Een goed ingevuld formulier zorgt voor een vlotte afhandeling door de verzekeraar. Een slecht of onvolledig ingevuld formulier vertraagd de afhandeling en kan de claim verzwakken.

Waarop moet je letten na een verkeersongeval

Naast het invullen van het aanrijdingsformulier is het vooral bij gecompliceerde botsingen verstandig om je case extra te onderbouwen. Neem foto’s van de situatie waaruit duidelijk op te maken valt wat de positie van de voertuigen was ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het wegdek. Maak ook foto’s van de schade aan de voertuigen, van eventuele remsporen en van mogelijk aanwezige verkeerstekens op of naast de weg. Ga na als er objectieve getuigen aanwezig zijn, wiens verklaring jouw lezing van het gebeurde kunnen ondersteunen, en noteer hun naam en contactgegevens. Het hardmaken van jouw gelijk is ook wanneer de politie het ongeval afhandelt geen overbodige luxe. Het kan belangrijk zijn voor het verder verloop.

Please give us your valuable comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>