Tips voor na het ongeval

Posted on July 5, 2015 in Algemeen by

Het verkeer in België wordt drukker en technischer. Bij een ongeval is het vaak genoeg niet meteen duidelijk wie de veroorzaker is. En ook aan de afhandeling van eventuele schade kleven tegenwoordig aardig wat verzekeringstechnische aspecten. Het is dus best om een gestructureerd patroon te volgen indien je bij een aanrijding betrokken bent. Hier volgen wat belangrijke tips, waarbij in eerste instantie ervan wordt uitgegaan dat er geen sprake is van ernstig lichamelijk letsel.

1. Beken niet meteen schuld

Het is belangrijk dat je bij een aanrijding niet direct schuld erkend. Ook al zou je het gevoel hebben dat je in de fout bent gegaan. Laat je hierbij vooral niet beïnvloeden door een boze of super flexibele tegenpartij. Het is vooraf niet in te schatten hoe de schuldvraag er uiteindelijk uit zal gaan zien.

2. Maak correct gebruik van het aanrijdingsformulier

Je kunt ervoor kiezen om assistentie van de politie in te roepen om de situatie op te nemen, maar in veel gevallen kan het ook volstaan om zelf een goede registratie te maken. Het aanrijdingsformulier is zodanig opgesteld dat het bij volledige invulling een goed beeld van de aanrijding weergeeft. Vul jouw formulier beheerst en zorgvuldig in, en zorg ervoor dat de tegenpartij het ondertekent. Hierdoor stemt hij of zij in met hetgeen je hebt aangetekend. Bij verschil van mening moet de politie er absoluut worden bijgehaald.

3. Verzamel bewijs

Maak met de mobiele telefoon foto’s van de situatie waarbij goed te zien is hoe de voertuigen ten opzichte van elkaar stonden na de botsing. Zorg ervoor dat ook de randen van de wegen in beeld zijn. Fotografeer ook eventuele remsporen, aanwezige verkeerstekens en de inslagschade op de voertuigen. Ga op zoek naar omstanders of andere bestuurders die het ongeluk hebben zien gebeuren. Neem hun naam en contactgegevens op. Het verzamelde bewijs zal bij een eventuele rechtszaak een belangrijke rol spelen. Het valt aan te bevelen om dit ook te doen als de politie de aanrijding afhandelt.

4. Laat jouw verzekeraar de schade afhandelen

Als je wel of niet de veroorzaker bent van het verkeersongeval is het aangeraden om de afhandeling van de schade geheel over te laten aan jouw eigen verzekeringsmaatschappij. Zij zijn trouwens degenen die je uit zullen betalen. Bij schuld van de tegenpartij halen ze het geld achteraf terug bij diens verzekeraar. Lever het aanrijdingsformulier in en onderbouw indien nodig de zaak met het verzameld bewijs. Je kunt er hierbij gerust vanuit gaan dat jouw verzekeraar alles in het werk zal stellen om de tegenpartij als schuldige aan te wijzen.

Wat te doen bij een verkeersongeval met lichamelijk letsel

Indien er bij de aanrijding aanmerkelijk letselschade bij jezelf of een van je medepassagiers is zul je de politie erbij moeten halen (wettelijk verplicht). Er wordt dan een proces verbaal van het verkeersongeval opgemaakt, welke als basis zal dienen voor een mogelijke rechtsgang. Mocht je pas daags na de aanrijding medische klachten opmerken (vb. rugklachten, nekklachten) ga dan meteen naar de huisarts zodat ze vastgelegd zijn in jouw medisch dossier.
Het is bij alle vormen van letselschade verstandig om juridische bijstand in te huren voor het afwikkelen van jouw claim.

Please give us your valuable comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>