Wat moet je doen wanneer je slachtoffer bent van een vluchtmisdrijf?

Posted on July 10, 2015 in Algemeen by

Volgens statistieken van de politie toont het aantal vluchtmisdrijven in België de laatste jaren een stijgende trend. Het zijn er nu haast 200 per dag. Het gros van de geregistreerde gevallen betreft schade aan geparkeerde voertuigen, maar ook het aantal incidenten waarbij de veroorzaker van een verkeersongeval ervandoor gaat neemt toe. Wat te doen als het jou overkomt.

A. Je geparkeerde auto wordt door een ander voertuig beschadigd. De dader is spoorloos.

Om kans op schadevergoeding te maken is het absoluut noodzakelijk dat je aangifte doet bij de politie. Ook wanneer je auto met een Full Omnium verzekering gedekt is. Met het proces verbaal in handen kun je bij een Full Omnium dekking de schade claimen bij je eigen verzekeringsmaatschappij. In vrijwel alle gevallen zal deze het herstel van de auto vergoeden. Indien je slechts een BA autoverzekering of een Mini omnium verzekering hebt afgesloten valt aanrijdingsschade aan het eigen voertuig niet onder de polis. Als de dader niet achterhaald wordt zal je de reparatie dus zelf moeten bekostigen.

B. Je wordt in het verkeer aangereden en de tegenpartij rijdt meteen door.

Het is niet verplicht maar valt wel aan te raden om de politie ter plaatse te laten komen bij een dergelijk vluchtmisdrijf. De politie kan makkelijker omstanders ondervragen omtrent de gegevens van de dader. Indien deze wordt opgespoord zal diens verzekeraar de schade aan jouw auto vergoeden. Blijkt er geen verzekering te zijn dan is de veroorzaker persoonlijk verantwoordelijk voor het herstel.
Wordt de dader niet achterhaald dan komt jouw eigen verzekeraar in beeld, indien je een Full Omnium verzekering hebt. Heb je slechts een BA of Mini Omnium verzekering dan kun je de schade proberen te claimen bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Het fonds vergoed echter slechts in gevallen waar er naast materiële schade ook sprake is van aanzienlijk persoonlijk letsel. De procedure is bovendien ietwat omslachtig en er gaat ook wat tijd overheen. De schade zal, indien de claim wordt toegewezen, pas worden vergoed wanneer de dader van het vluchtmisdrijf onvindbaar blijft.

C. Je wordt aangereden en de tegenpartij verlaat de plaats zonder overeenstemming met jou bereikt te hebben over de schadevergoeding.

Het is aangeraden om bij een aanrijding meteen het kenteken nummer van de tegenpartij op te nemen. Doe dit nog voordat je naar de zijkant stapt om de politie te bellen. De veroorzaker zal in de meeste gevallen dan wel opgespoord worden. Indien deze toch onvindbaar blijft (vanwege een vals nummerplaat) kun je met het politierapport in handen de schade claimen bij jouw eigen verzekeraar (Full Omnium verzekering) of het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (Mini Omnium of BA verzekering).

Tips voor na het ongeval

Posted on July 5, 2015 in Algemeen by

Het verkeer in België wordt drukker en technischer. Bij een ongeval is het vaak genoeg niet meteen duidelijk wie de veroorzaker is. En ook aan de afhandeling van eventuele schade kleven tegenwoordig aardig wat verzekeringstechnische aspecten. Het is dus best om een gestructureerd patroon te volgen indien je bij een aanrijding betrokken bent. Hier volgen wat belangrijke tips, waarbij in eerste instantie ervan wordt uitgegaan dat er geen sprake is van ernstig lichamelijk letsel.

1. Beken niet meteen schuld

Het is belangrijk dat je bij een aanrijding niet direct schuld erkend. Ook al zou je het gevoel hebben dat je in de fout bent gegaan. Laat je hierbij vooral niet beïnvloeden door een boze of super flexibele tegenpartij. Het is vooraf niet in te schatten hoe de schuldvraag er uiteindelijk uit zal gaan zien.

2. Maak correct gebruik van het aanrijdingsformulier

Je kunt ervoor kiezen om assistentie van de politie in te roepen om de situatie op te nemen, maar in veel gevallen kan het ook volstaan om zelf een goede registratie te maken. Het aanrijdingsformulier is zodanig opgesteld dat het bij volledige invulling een goed beeld van de aanrijding weergeeft. Vul jouw formulier beheerst en zorgvuldig in, en zorg ervoor dat de tegenpartij het ondertekent. Hierdoor stemt hij of zij in met hetgeen je hebt aangetekend. Bij verschil van mening moet de politie er absoluut worden bijgehaald.

3. Verzamel bewijs

Maak met de mobiele telefoon foto’s van de situatie waarbij goed te zien is hoe de voertuigen ten opzichte van elkaar stonden na de botsing. Zorg ervoor dat ook de randen van de wegen in beeld zijn. Fotografeer ook eventuele remsporen, aanwezige verkeerstekens en de inslagschade op de voertuigen. Ga op zoek naar omstanders of andere bestuurders die het ongeluk hebben zien gebeuren. Neem hun naam en contactgegevens op. Het verzamelde bewijs zal bij een eventuele rechtszaak een belangrijke rol spelen. Het valt aan te bevelen om dit ook te doen als de politie de aanrijding afhandelt.

4. Laat jouw verzekeraar de schade afhandelen

Als je wel of niet de veroorzaker bent van het verkeersongeval is het aangeraden om de afhandeling van de schade geheel over te laten aan jouw eigen verzekeringsmaatschappij. Zij zijn trouwens degenen die je uit zullen betalen. Bij schuld van de tegenpartij halen ze het geld achteraf terug bij diens verzekeraar. Lever het aanrijdingsformulier in en onderbouw indien nodig de zaak met het verzameld bewijs. Je kunt er hierbij gerust vanuit gaan dat jouw verzekeraar alles in het werk zal stellen om de tegenpartij als schuldige aan te wijzen.

Wat te doen bij een verkeersongeval met lichamelijk letsel

Indien er bij de aanrijding aanmerkelijk letselschade bij jezelf of een van je medepassagiers is zul je de politie erbij moeten halen (wettelijk verplicht). Er wordt dan een proces verbaal van het verkeersongeval opgemaakt, welke als basis zal dienen voor een mogelijke rechtsgang. Mocht je pas daags na de aanrijding medische klachten opmerken (vb. rugklachten, nekklachten) ga dan meteen naar de huisarts zodat ze vastgelegd zijn in jouw medisch dossier.
Het is bij alle vormen van letselschade verstandig om juridische bijstand in te huren voor het afwikkelen van jouw claim.

Wat moet je doen bij een verkeersongeval?

Posted on July 2, 2015 in Algemeen by

ongevalHet is belangrijk om bij een verkeersongeval niet verward te reageren maar het hoofd koel te houden. Ga na als er gewonden zijn in je eigen auto of in het voertuig waarmee je in botsing bent gekomen. Als dat het geval is bel dan het ambulance noodnummer 100, of het politie noodnummer 101 zodat zij de hulpdiensten kunnen verwittigen.

Moet je de politie inschakelen bij een verkeersongeval?

Indien er bij een aanrijding sprake is van dusdanig persoonlijk letsel dat een ziekenwagen of MUG eraan te pas moet komen is de aanwezigheid van de politie ook verreist. De afhandeling van het ongeval zal in dit geval door de wetsdienaren gecoördineerd worden.

Wanneer er bij een aanrijding slechts sprake is van materiële schade en/of licht persoonlijk letsel hoeft de politie niet verwittigd te worden. Je mag de zaak persoonlijk met de tegenpartij afhandelen, indien die er open voor staat. Let hierbij wel goed op het volgende:

 • Als de tegenpartij toerekeningsvatbaar is (niet zwaar onder invloed van alcohol of drugs)
 • Als de tegenpartij relatief betrouwbaar overkomt
 • Als de verzekeringspapieren van de tegenpartij in orde zijn

Bij twijfels, of indien er geen duidelijke overeenstemming bereikt kan worden over de schuldvraag, kun je het beste alsnog de politie inschakelen. Ook met de politie aanwezig kan er een onderlinge regeling worden uitgewerkt. Wees er wel van bewust dat aanrijdingen zonder persoonlijk letsel niet als hoogste prioriteit worden aangetekend door de politie. Je zult dus even moeten wachten voordat deze ter plaatse is.

Hoe kun je een verkeersongeval onderling regelen

Het kan voorkomen dat de materiële schade bij een aanrijding gering is. Indien jij de veroorzaker bent maar de verzekering niet wenst aan te spreken (vanwege de bonus malus) kun je aangeven dat het herstel van het voertuig van de tegenpartij op jouw kosten mag worden uitgevoerd. Omgekeerd kun je ook hetzelfde voorstel van de andere partij accepteren. Neem in dat geval naast de persoonsgegevens van de bestuurder toch ook de gegevens van het voertuig en de verzekeringspolis op. Je weet maar nooit.

Indien de veroorzaker (jij of de tegenpartij) gebruik gaat maken van de verzekering om de schade te dekken komt het aanrijdingsformulier (ongevallenformulier) in beeld. Voor de gehele Europese Unie geldt een standaard formulier welke het Europees aanrijdingsformulier wordt genoemd. Neem de tijd om het formulier zo gedetailleerd en objectief mogelijk in te vullen. Een goed ingevuld formulier zorgt voor een vlotte afhandeling door de verzekeraar. Een slecht of onvolledig ingevuld formulier vertraagd de afhandeling en kan de claim verzwakken.

Waarop moet je letten na een verkeersongeval

Naast het invullen van het aanrijdingsformulier is het vooral bij gecompliceerde botsingen verstandig om je case extra te onderbouwen. Neem foto’s van de situatie waaruit duidelijk op te maken valt wat de positie van de voertuigen was ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het wegdek. Maak ook foto’s van de schade aan de voertuigen, van eventuele remsporen en van mogelijk aanwezige verkeerstekens op of naast de weg. Ga na als er objectieve getuigen aanwezig zijn, wiens verklaring jouw lezing van het gebeurde kunnen ondersteunen, en noteer hun naam en contactgegevens. Het hardmaken van jouw gelijk is ook wanneer de politie het ongeval afhandelt geen overbodige luxe. Het kan belangrijk zijn voor het verder verloop.

Ik heb een nieuwe autolening van meer dan €15.000. Welke verzekering neem ik?

Posted on June 28, 2015 in Algemeen by

nieuwe-auto-hondaIndien je een auto via een pittige lening hebt aangeschaft is het absoluut verstandig om het voertuig volledig in te dekken met een Full Omnium verzekering (ook wel: Volledige Omnium, Grote Omnium). Het doet er niet toe als het om een nieuwe of een tweedehands auto gaat.

Waarom een Full Omnium verzekering bij een autolening

De Full Omnium verzekering is de enige formule waarbij de schade aan de auto in alle gevallen wordt vergoed. Ook wanneer je zelf in de fout gaat. Het kan altijd gebeuren dat je in een moment van onoplettendheid een aanrijding veroorzaakt waarbij je eigen auto aanzienlijke schade oploopt. Als je slechts een BA autoverzekering of een Mini Omnium verzekering hebt afgesloten zal de verzekeringsmaatschappij alleen de schade van de tegenpartij vergoeden. Het herstel van je eigen voertuig zul je zelf moeten bekostigen. Hoe krijg je dit voor elkaar als je nog een zware autolening hebt lopen? Geldverstrekkers zullen in dit geval terughoudend zijn om een nieuwe lening toe te wijzen. En als de auto vanwege de aanrijding totaal onherstelbaar is wordt de ramp nog groter. Je zult dan nog jaren een autolening terug betalen terwijl je niet eens over een voertuig beschikt.

Tip!: Je vind makkelijk een voordelige autolening op één van de vele vergelijkers.

Een volledige dekking voor het voertuig is dus absoluut geen overbodige luxe. Vaak genoeg kun je bij de aanvraag van een autolening ook meteen de kosten voor de Full Omnium verzekering in het leenbedrag laten opnemen.

Noot: Op een leenbedrag van meer dan € 15.000 is het maandelijks aflosbedrag doorgaans meer dan € 450.

Hoe lang moet ik Full Omnium verzekerd blijven

Autoleningen van meer dan € 15.000 hebben bij de banken en andere kredietverstrekkers meestal een looptijd die varieert van 3 tot 5 jaar voor nieuwe auto’s en van 2 tot 3 jaar voor tweedehands wagens.
Voor een nieuwe auto is het überhaupt aanbevolen om minimaal de eerste 2 jaren een Full Omnium verzekering af te sluiten. Dus ook als de wagen uit eigen middelen is aangeschaft. Maar nu er sprake is van een autolening kan de Full Omnium best nog een jaar of twee extra worden aangehouden. In ieder geval tot de lening voor minimaal 70% is afgelost.

Voor een tweedehands wagen kun je de Full Omnium verzekering laten doorlopen tot minimaal 50% van de lening is terug betaald.

Welke rechten heeft een zwakke weggebruiker?

Posted on June 25, 2015 in Algemeen by

fietserZwakke weggebruiker is een ruim begrip. Je zou kunnen zeggen dat eenieder die zich op de openbare weg bevindt en niet zelf het stuur van een motorrijtuig in handen heeft tot zwakke weggebruiker wordt gerekend. Denk hierbij maar aan voetgangers, fietsers, duorijders op de motor- of bromfiets, medepassagiers in een auto en inzittenden in een bus of tram. Volgens de Belgische wet hebben alle zwakke weggebruikers recht op vergoeding van de schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel. De schuldvraag speelt hierbij geen rol.

Een voorbeeld:

Een voetganger steekt buiten het zebrapad onoplettend de weg over en wordt door een auto aangereden. Indien de voetganger lichamelijk letsel oploopt zullen alle kosten automatisch door de verzekeringsmaatschappij van het voertuig worden vergoed (wettelijk aansprakelijkheidsbeding). Ook al treft de bestuurder totaal geen blaam, en kon er niets gedaan worden om de aanrijding te voorkomen.

Wat gebeurt er in dit geval met de mogelijke schade aan de auto? Hiervoor is de voetganger, als veroorzaker van het ongeval, wel zelf aansprakelijk. In de meeste gevallen zal dit door diens persoonlijke familiaire verzekering worden gedekt.

Welke kosten krijgen zwakke weggebruikers vergoedt?

In de wet wordt het begrip ‘schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel of overlijden’ ruim geïnterpreteerd. De zwakke weggebruiker maakt aanspraak op vergoeding van:

 • Eventuele overlijdenskosten (uitgekeerd aan de nabestaanden).
 • Directe medische kosten, waaronder ziekenhuis opname, dokterskosten en medicijnen.
 • Directe schade aan functionele prothesen (kunstbeen, kunstgebit, bril, gehoorapparaat, e.d.)
 • Indirecte schade als gevolg van tijdelijke of blijvende invaliditeit.
 • Loonverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Worden zwakke weggebruikers afdoend vergoedt

De directe kosten vormen bij verkeersongevallen waar zwakke weggebruikers betrokken zijn meestal geen probleem. De verzekeraar zal de rekeningen van het ziekenhuis en de artsen doorgaans probleemloos betalen. Bij het vergoeden van indirecte kosten als gevolg van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid leidt het vaak wel tot een juridisch geschil (rechtszaak). Indirecte schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel is in de praktijk meestal lastig te berekenen en te bewijzen.

Welke autoverzekeringen dekken wat?

Posted on June 23, 2015 in Algemeen by

Om een nieuwe of tweedehands auto te verzekeren kun je in grote lijnen uit 3 opties kiezen. Gerangschikt van ‘hoog’ naar ‘laag’ zijn het:

 • de Full Omnium verzekering
 • de Mini Omnium verzekering
 • de BA autoverzekering

Wat dekt een Full Omnium verzekering

ongevalMet een Full Omnium verzekering, ook wel als Volledige Omnium of Grote Omnium aangeduid, is het voertuig compleet gedekt. Wanneer jij de veroorzaker bent van een ongeval wordt naast de schade aangericht bij derden ook de schade aan je eigen auto door de verzekeraar vergoed. Indien de wagen niet hersteld kan worden krijg je van de maatschappij de vervangingswaarde uitgekeerd.

Behalve tegen schade in het verkeer is de auto ook verzekerd tegen schade die niet direct met het verkeer te maken heeft. In de polis van de Full Omnium verzekering zijn standaard een aantal aanvullende waarborgen opgenomen:

 • Waarborg brand; Dit dekt schade veroorzaakt door vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding en kortsluiting zonder vlammen.
 • Waarborg diefstal; Dit dekt schade veroorzaakt vanwege diefstal en inbraak.
 • Waarborg vandalisme; Dit dekt schade veroorzaakt door vandalen.
 • Waarborg glasbreuk; Dit dekt glasbreukschade veroorzaakt door wegflitsende keitjes, steeninslag of inslag met andere voorwerpen.
 • Waarborg natuurkrachten; Dit dekt schade veroorzaakt door een hagelbui, overstroming, storm, bliksem, een vallende boom, een steen- of sneeuwlawine, een aardbeving of andere natuurkrachten.
 • Waarborg aanrijding met dieren; Dit dekt schade veroorzaakt door overstekend wild.
 • Wat dekt een Mini Omnium verzekering

Met een Mini Omnium verzekering, ook wel als Kleine Omnium aangeduid, ben je in het verkeer slechts gedekt tegen schade die je bij derden (andere weggebruikers) aanricht. Wanneer je in de fout gaat wordt de schade aan je eigen auto niet door de verzekeraar vergoed.

Buiten de directe invloed van het verkeer is de auto met een Mini Omnium verzekering wel gedekt tegen schade. De aanvullende waarborgen tegen brand, diefstal, vandalisme, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren zitten standaard in elke Mini Omnium verzekering.

Wat dekt een BA autoverzekering

Elke auto die in België de openbare weg opkomt moet minimaal van een BA autoverzekering voorzien zijn. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid. Het betekent dat alle lichamelijke en materiële schade die je met het voertuig aanricht bij derden (andere weggebruikers) wordt vergoed door de verzekeraar. Schade aan je eigen auto valt niet onder de dekking van een BA autoverzekering.

Wat zijn aanvullende verzekeringen

Bovenop zowel een Full Omnium, Mini Omnium als BA autoverzekering kun je bepaalde aanvullende verzekeringen afsluiten, waarmee specifieke kosten gedekt worden. De meest gangbare zijn:

 • Bestuurdersverzekering; Deze voorziet dat bij schuld ook je eigen lichamelijk letsel vergoed wordt.
 • Rechtsbijstandsverzekering; Deze voorziet in de kosten voor juridische bijstand indien er een geschil mocht voortvloeien uit een verkeersongeval.
 • Wegbijstandverzekering (pechverhelping); Deze voorziet in assistentie door hulpdiensten bij een ongeval of autopech.
 • Verzekering vervangwagen; Deze voorziet in een gelijkwaardige vervangwagen wanneer de eigen auto als gevolg van een ongeval tijdelijk niet beschikbaar is.

Noot: Sommige verzekeringsmaatschappijen nemen een aantal aanvullende verzekeringen standaard op in de Full Omnium verzekering.